Súhlasíš?

Kamarátov mám z troch skupín. V prvej skupine sú tí, ktorí fandia okruhu poslancov, ktorí sa združujú okolo primátora. Druhá skupina fandí opozícii. Tretia skupina nemá vyhranený názor (buď nie sú z nášho mesta, nepolitizujú, alebo ako ja – mám v oboch táboroch dobrých priateľov a neviem a ani sa nechcem rozhodnúť).

Z každej strany počujem sťažnosti. Aj zo strany ľudu, aj zo strany poslancov. Že niekto je netrpezlivý alebo málo účinný. Preto navrhujem prijať nejakú dohodu pre všetkých poslancov mesta. Je to môj neodborný návrh, preto ho nazývam PRÍMERIE ver. 0.1:

  • Momentálne neexistuje my a vy, ale len my všetci. To jesť, všetky zbierky a výzvy sa majú robiť spoločne – je to jednak efektívnejšie a potom sa nedá vyčísliť, čo sme my alebo vy pre naše mesto spravili.
  • Všetci budeme predpokladať, že ostatní robia veci najlepšie ako vedia. Áno, takéto situácie neriešime 3x denne, tak možno niečo aj ujde, alebo neskôr dopne človeku.
  • Príjmime pomoc a neodmietnime ani banálny nápad. Lebo aj banálny nápad môže byť zárodkom niečoho dobrého. Treba len počúvať a otvoriť myseľ.
  • Rétoriku zmiernime a vedome používajme neutrálny vyjadrovací štýl. Žiadne poukazovanie na minulé chyby alebo vyslovenie domnienok. Tón by mal byť prívetivý, uisťujúci, že partnerov spolubojovníkov ctíme za ich robotu.
  • Vytvorenie informačného kanálu na neutrálnej pôde. Je to v dnešnej dobe ťažké, však to, čo sa deje okolo mňa, je môj život a preto je ľahké o tom informovať na osobnom profile. Aby sa v budúcnosti nevyhodnotil tento čin ako sebapropagovanie, všetky príspevky by mohli byť na neutrálnej póde mesta Senec.
  • Zosilní sa komunikácia medzi poslancami a niektoré úlohy sa rozdajú. Jednak kvôli šetreniu síl a na druhej strane sa krízové riešenie stane spoločným aktom a nebude výsadou niektorých zoskupení.
  • Vo zvláštnej situácii sa najprv spraví rozbor, či v systéme nie je nejaká chyba. Trpezlivo sa zmapujú možné nefunkčnosti. Po zistení chyby sa posnažíme situáciu napraviť, vyriešiť, bez zbytočného osočovania konajúcich.

V mene všetkých senčanov som vďačná za vykonané opatrenia a ceníme prácu našich poslancov. Len prosím, prestaňte sa hádať. Voľby boli a dlho nebudú. Tým, že sa navzájom osočujete a samých vyzdvihujete, nezískate ani jeden hlas.

Získate ho tým, že všetkých spojíte a budeme konať v jednote pre dobro všetkých. Spojme sa!