Počúvaj

Mám rada krátke kázne, ktoré ma nútia zamyslieť sa. Dnešná kázeň v kostole ma trafila priamo do srdca!